Bendravimas su jaunimu (LT)

Šiame kurse jaunimo darbuotojai galės įgyti naujų įgūdžių ir žinių, padėsiančių bendrauti su jaunimu. Kursą pabaigę jaunimo darbuotojai galės geriau suprasti jaunimą ir kasdieniniame darbe pasitelkti naujus būdus ir metodus.

Bendrystė su socialiniais partneriais (LT)

Šio kurso tikslas - supažindinti jaunimo darbuotojus su organizacijų tinklų kūrimo galimybėmis, o taip pat patarti, kaip pritraukti suinteresuotąsias šalis, galinčias padėti darbe su jaunimu.

Politinė įtaka jaunimo darbui (LT)

Šis kursas jaunimo darbuotojus supažindina su Europos Sąjungos politine struktūra ir sprendimų priėmimo procesais vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Kurso dalyviai  įgis pagrindinių žinių apie galimas jaunimo įtakos strategijas ir lobizmą.

Skaitmeninių priemonių taikymas (LT)

Šis kursas suteiks dalyviams pagrindinių įgūdžių ir žinių, kaip naudotis skaitmeninėmis priemonėmis darbe su jaunimu ir paskatins jomis domėtis daugiau.