Aktivizam na internetu

Aktivizam na internetu je tečaj koji će vam ponuditi savjete i alate za osmišljavanje i provođenje online javne kampanje.

ECDL

U tečaju su obrađena četiri ECDL modula (Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta i Proračunske tablice) koje vas mogu pripremiti za polaganje ispita za početnu ECDL diplomu.

Get Your Facts Straight

Tečaj Get Your Facts Straight pomoći će vam da prepoznate i razlikujete informacije od zavaravajućih vijesti i dezinformacija te da se zaštitite od njihovog negativnog utjecaja.

Korištenje digitalnih alata

Tečaj „Korištenje digitalnih alata“ pružit će polaznicima osnovna znanja i vještine o upotrebi digitalnih alata u radu s mladima.

Utjecanje na politike

Tečaj „Utjecanje na politike“ pružit će uvid u lokalne, nacionalne i europske politike za mlade, u procese donošenja odluka te inspirirati polaznike da pokrenu inicijative za mlade.

Suradnja s ključnim dionicima u području mladih

Tečaj „Suradnja s ključnim dionicima“ omogućuje polaznicima upoznavanje s mogućnostima za umrežavanje te ih uči kako privući potencijalne dionike koji im mogu biti podrška u radu s mladima.

Dosezanje do mladih

Tečaj „Dosezanje do mladih“ omogućuje polaznicima stjecanje novih znanja i vještine koji će poboljšati njihovu komunikaciju s mladima i omogućiti im bolje razumijevanje potreba mladih.