Jačanje obrazovanja za globalno građanstvo digitalnim pripovijedanjem

The online course “Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling” responds to crucial training needs that are emerging among young people, such as intercultural and cross-cultural skills, critical thinking, collaborative and project-based learning, creativity and digital literacy.

Aktivizam na internetu

Aktivizam na internetu je tečaj koji će vam ponuditi savjete i alate za osmišljavanje i provođenje online javne kampanje.

ECDL

U tečaju su obrađena četiri ECDL modula (Osnove računala, Osnove komunikacija, Obrada teksta i Proračunske tablice) koje vas mogu pripremiti za polaganje ispita za početnu ECDL diplomu.

Get Your Facts Straight

Tečaj Get Your Facts Straight pomoći će vam da prepoznate i razlikujete informacije od zavaravajućih vijesti i dezinformacija te da se zaštitite od njihovog negativnog utjecaja.

Korištenje digitalnih alata

Tečaj „Korištenje digitalnih alata“ pružit će polaznicima osnovna znanja i vještine o upotrebi digitalnih alata u radu s mladima.

Utjecanje na politike

Tečaj „Utjecanje na politike“ pružit će uvid u lokalne, nacionalne i europske politike za mlade, u procese donošenja odluka te inspirirati polaznike da pokrenu inicijative za mlade.

Suradnja s ključnim dionicima u području mladih

Tečaj „Suradnja s ključnim dionicima“ omogućuje polaznicima upoznavanje s mogućnostima za umrežavanje te ih uči kako privući potencijalne dionike koji im mogu biti podrška u radu s mladima.

Dosezanje do mladih

Tečaj „Dosezanje do mladih“ omogućuje polaznicima stjecanje novih znanja i vještine koji će poboljšati njihovu komunikaciju s mladima i omogućiti im bolje razumijevanje potreba mladih.