CrowdDreaming - Uporaba/korištenje digitalnih alata

Tečaj „Uporaba/korištenje digitalnih alata“ pružit će polaznicima osnovna znanja i vještine o upotrebi digitalnih alata u radu s mladima i motivirati ih na daljnje istraživanje i samo-učenje.

CrowdDreaming - Suradnja s ključnim dionicima u području mladih

Tečaj „Suradnja s ključnim dionicima“ omogućuje polaznicima da se upoznaju s mogućnostima za umrežavanje te ih podučava kako da privuku potencijalne dionike koji im mogu pružiti potporu u njihovu radu s mladima.

Uporaba/korištenje digitalnih alata

Tečaj „Uporaba/korištenje digitalnih alata“ pružit će polaznicima osnovna znanja i vještine o upotrebi digitalnih alata u radu s mladima i motivirati ih na daljnje istraživanje i samo-učenje.

Utjecanje na politike

Tečaj „Utjecanje na politike“ pružit će uvid u lokalne, nacionalne i europske politike za mlade te u procese donošenja odluka. Polaznici će dobiti osnovno znanje o stvaranju strategija za sudjelovanje u donošenju politika i lobiranju za mlade.

Suradnja s ključnim dionicima u području mladih

Tečaj „Suradnja s ključnim dionicima“ omogućuje polaznicima da se upoznaju s mogućnostima za umrežavanje te ih podučava kako da privuku potencijalne dionike koji im mogu pružiti potporu u njihovu radu s mladima.

Dosezanje do mladih

Tečaj „Dosezanje do mladih“ omogućit će radnicima s mladima da steknu nova znanja i vještine koji će poboljšati njihovu komunikaciju s mladima, omogućiti im bolje razumijevanje potreba mladih te upotrebu novih metoda i tehnika u svakodnevnom radu.